About Us

About Us

SJK ( C ) Tung Kwong terletak di Sg. Padi iaitu kira-kira 13 kolimeter dari Bandar Bintangor dan 3 kilometer dari jalan Tg. Genting.

            Sejarah SRB Tung Kwong bermula di sebuah Gereja Katolik pada tahun 1933.  di sebabkan oleh kekurangan tempat untuk menampung jumlah murid yang semakin bertambah, penduduk-penduduk yang diketuai oleh Encik Sia Neang Sing pun menubuhkan Lembaga Pengurus Sekolah dan mengutip derma untuk membina sebuah bangunan sekolah.


            Pada tahun 1934, sebuah bangunan sekolah dan sebuah rumah kediaman guru telah siap dibina dan sekolah ini dinamakan sekolah Tung Kwong.  Dalam bahasa Cina, ‘TUNG’ maksudnya Timur dan ‘KWONG’ maksudnya cahaya.  Jadi diharapkan sekolah Tung Kwong akan membawa cahaya iaitu ilmu kepada orang Timur iaitu orang Cina yang menetap di Sg. Padi.

Semasa pendudukan Jepun, disebabkan oleh kekurangan bekalan buku-buku Teks, kelas diberhentikan sementara.  Selepas pendudukan Jepun, kelas dimulakan semula pada tahun 1945.  kemudian, beberapa masalah timbul seperti kesempitan longkang dan jelana bertakung menyusahkan perjalanan para pelajar.  Papan bangunan Gereja pun dimakan anai-anai.  Oleh kerana kekurangan tabung untuk membina semula bangunan Gereja, Gereja itu pun terbiar.

            Pada tahun 1947, Penghulu Sg. Padi, Encik Sia Muk Liong menderma sekeping tanah yang berukuran seekar, 3 kilometer dari jalan Tg. Genting untuk membina sebuah Gereja Methodist.  Dengan ini, sekolah Tung Kwong pun dipindahkan di dalam Gereja itu.  Kemudian sebuah bangunan sekolah dibina dengan bahan sekolah lama.  Pada tahun 1960an sebuah bangunan baru dan sebuah dapur dibina.